ข่าวสารและกิจกรรมประจำวัน View 

การลงพื้นที่เมืองปากเซและเมืองปากซ่อง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ :  31/10/2559 - 23/10/2563
วันที่ 20-27 ตุลาคม 2559 
More
 

รับสมัครนักวิจัย 1 อัตรา ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขฯ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ :  25/11/2559 - 25/11/2563
ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขฯ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยปฏิบัติงานโครงการวิจัย 
More
 

รับสมัครพยาบาลปฏิบัติงาน โครงการวิจัยการตรวจเอชไอวีออนไลน์ จำนวน 1 อัตรา

วันที่ :  25/11/2559 - 26/11/2563
ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขฯ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์เปิดรับสมัครพยาบาลปฏิบัติงาน โครงการวิจัยการตรวจเอชไอวีออนไลน์ จำนวน 1 อัตรา 
More
 
External Feed 1
ไม่พบข้อมูล
  สิ่งตีพิมพ์ออกใหม่ของศูนย์

  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก

  ติดต่อเรา

  สถิติของเว็บไซต์


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE